website-banner_small2

Info om SEEDS-projektet på Dansk

FORMÅL

Projektet SEEDS (Social Entrepreneurship Empowering Development in Preschools) havde til formål at udvikle en europæisk pædagogik rettet mod det 21. århundrede og de kompetencer, vores børn får brug for at lære for at kunne være velfungerende borgere og individer i fremtidens samfund.

Som grundlag for denne pædagogik har projektet udviklet innovative metoder og værktøjer til pædagogisk anvendelse af digitale medier og arbejde med, hvordan entreprenørskabskompetencer og -tankegang kan udvikles i børnehaver. Fokus har været på socialt entreprenørskab, som at kunne mestre livet, være en aktiv deltagende medborger og at skabe værdi for andre. I børnehavekonteksten handler entreprenørskabskompetencer og -tankegang om at give børnene nogle grundlæggende vigtige kompetencer, nemlig at kunne tænke kritisk, at kunne samarbejde, at kunne samskabe med andre og at kunne tage aktiv handling.

AKTIVITETER

Projektet har anvendt metoden ”eksperimenterende fællesskaber” som en samskabende udviklings- og læringsmetode med deltagelse af børn, pædagoger, forskere og konsulenter.

Børn og pædagoger har sammen lavet legende og undrende eksperimenter med brug af redskaber såsom robotter og anden form for teknologi i samspil med pædagogiske emner såsom dannelse, natur, bæredygtighed, fællesskab m.m.

Fra Vejle deltog seks daginstitutioner. De lavede lokale aktiviteter, samarbejdede med hinanden samt udvekslede viden med daginstitutioner i partnerlandene gennem partnermøder og internationale træningsworkshops.

Projektet har afholdt en afsluttende international webinarrække, og der har desuden været lokale formidlingsarrangementer.

PARTNERSKAB

Projektet gennemførtes i et samarbejde mellem:

  • Dagtilbudsafdelingen og VIFIN, Vejle Kommune, Danmark (koordinator)
  • Aarhus Universitet, Danmark
  • CESIE, Italien
  • Universität Bremen, Tyskland
  • SYNTHESIS Center for Research and Education Limited, Cypern

FINANSIERING

Projektet blev støttet af Erasmus+ og gennemførtes fra september 2018 til oktober 2020.

MERE INFORMATION

For mere information, kontakt Jacob Knudsen: jackn@vejle.dk

CONTACT

Jacob Knudsen, Skolegade 1, 7100 Vejle, Denmark

+45 2344 3258

jackn@vejle.dk


This website reflects the views only of the authors, and the Education, Audiovisual and Culture Executive Agency and the European Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

SEEDS © 2018/20