website-banner_small2

Info om SEEDS-projektet på Dansk

FORMÅL

Projektet SEEDS (Social Entrepreneurship Empowering Development in Preschools) har til formål at udvikle en europæisk pædagogik rettet mod det 21. århundrede og de kompetencer, vores børn får brug for at lære for at kunne være velfungerende borgere og individer i fremtidens samfund.

Som grundlag for denne pædagogik vil projektet udvikle innovative metoder og værktøjer til pædagogisk anvendelse af digitale medier og arbejde med, hvordan entreprenørskabskompetencer og -tankegang kan udvikles i børnehaver. Fokus er på socialt entreprenørskab, som handler om at kunne mestre livet, være en aktiv deltagende medborger og at skabe værdi for andre. I børnehavekonteksten handler entreprenørskabskompetencer og -tankegang om at give børnene nogle grundlæggende vigtige kompetencer, nemlig at kunne tænke kritisk, at kunne samarbejde, at kunne samskabe med andre og at kunne tage aktiv handling.

AKTIVITETER

Projektet anvender metoden ”eksperimenterende fællesskaber” som en samskabende udviklings- og læringsmetode med deltagelse af børn, pædagoger, forskere og konsulenter.

Børn og pædagoger skal sammen lave legende og undrende eksperimenter med brug af redskaber såsom robotter og anden form for teknologi i samspil med pædagogiske emner såsom dannelse, natur, bæredygtighed, fællesskab m.m.

Fra Vejle deltager seks daginstitutioner. De vil lave lokale aktiviteter, samarbejde med hinanden samt udveksle viden med daginstitutioner i partnerlandene gennem partnermøder og internationale træningsworkshops.

Projektet vil holde en afsluttende international konference, og der vil desuden være lokale formidlingsarrangementer.

PARTNERSKAB

Projektet gennemføres i et samarbejde mellem:

  • Dagtilbudsafdelingen og VIFIN, Vejle Kommune, Danmark (koordinator)
  • Aarhus Universitet, Danmark
  • CESIE, Italien
  • Universität Bremen, Tyskland
  • SYNTHESIS Center for Research and Education Limited, Cypern

FINANSIERING

Projektet er støttet af Erasmus+ og gennemføres fra september 2018 til oktober 2020.

MERE INFORMATION

For mere information, kontakt Maren Pilegård Andersen: mamaa@vejle.dk

CONTACT

Banegårdspladsen 6, 1. sal, 7100 Vejle

+45 7681 3880

vifin@vejle.dk


This website reflects the views only of the authors, and the Education, Audiovisual and Culture Executive Agency and the European Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

SEEDS © 2018/20